SYSAV Elmaterial

Elmaterial

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av elmaterial för underhåll och löpande nyinstallationer

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

103/20