SYSAV Bärlager Måsalycke

Bärlager Måsalycke

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Upphandling av bärlager för ny kompostplatta till Måsalycke

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

280/19