SYSAV Affärskonsulttjänster

Affärskonsulttjänster

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, MALMÖ

Affärskonsulttjänster

Upphandlingen omfattar Sysavs löpande behov av affärskonsulttjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

463/19