Sveriges Television Aktiebolag Service och support på printer samt förbrukningsmaterial 2021

Service och support på printer samt förbrukningsmaterial 2021

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Denna upphandling är en samordnad upphandling mellan Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR).

PS-bolagen har ett löpande behov av service och support samt förbrukningsmaterial till sina befintliga printers. Med printer avses multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning samt skrivare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/14