Sveriges Television Aktiebolag Säkerhetsutrustning med tillhörande tjänster

Säkerhetsutrustning med tillhörande tjänster

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Med anledning av att PS-bolagen har behov av att förnya befintlig skyddsutrustning samt utöka antalet tillträdeskontroller så planerar PS-bolagen att genomföra en upphandling av utrustning för tillträdeskontroll, fordonshinder samt säkerhetskontroll med tillhörande tjänster. Leverans ska kunna ske till PS-bolagens samtliga orter men i första hand till PS-bolagens huvudorter Stockholm och Göteborg. Dessutom ska anbudsgivaren kunna leverera tillhörande service och support.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

202110