Sveriges Television Aktiebolag Säkerhetsprodukter (IT)

Säkerhetsprodukter (IT)

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Denna upphandling är en samordnad upphandling mellan SVT, SR och UR.

Med säkerhetsprodukter avses produkter bland annat inom nedanstående områden:

• Brandvägg

• VPN

• Proxy

• Content-scanning

• Autentisering

• Lastbalansering

• WAN-optimering

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/10