Sveriges Television Aktiebolag Rekryteringstjänster IT/Teknik

Rekryteringstjänster IT/Teknik

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Upphandlingen avser rekryteringstjänster inom området IT/Teknik. Upphandlingen är indelad i fyra (4) anbudsområden vilka omfattar olika roller.

Avtalets beräknade värde uppgår till ca 2 MSEK årligen. PS-bolagen garanterar inte några avropade volymer under avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

202231