Pressrummet 2022

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

SVT behöver en ny digitalt Presstjänst som lever upp till nya krav på säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet. Dagens Presstjänst har utvecklats och driftas internt men beslut är taget att avveckla den nuvarande lösningen och upphandla en extern tjänst.

Presstjäns som term kan vara missvisande och begränsade vilket gör att vi här kommer referera till det nya Presstjänst endast som ”Tjänsten”.

SVT avser att ersätta dagens Pressrum och dess funktioner men också utöka och förbättra funktionaliteten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22/76