Posttjänster

Sveriges Radio Aktiebolag, STOCKHOLM

Public servicebolagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), Sveriges Utbildningsradio (UR) och Sveriges Radios Förvaltningsbolag (SRF) avser att genomföra en samordnad upphandling av posttjänster i enlighet med detta förfrågningsunderlag.

Upphandlingen är uppdelad i fyra (4) anbudsområden: hämta/lämna inkl frankeringsservice, inrikes gods, bud i Stockholms län samt utrikes gods.

SR upphandlar och tecknar avtal. SVT, UR och SRF ska ha rätt att beställa på avtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SR 2117