Sveriges Television Aktiebolag Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

Public Service-bolagen följer kontinuerligt utvecklingen på mediemarknaden med hjälp av olika marknadsundersökningar och mätmetoder. Det handlar bland annat om publikanalys för att förstå hur svenska folkets medievanor ser ut och förändras över tid. Det kan också vara frågan om att mäta hur väl företagen når ut med sitt utbud och vilken attityd befolkningen har till public service.

Sista anbudsdag
6 dagar kvar

(2022-08-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Sverige

Diarie-/referensnummer

202237