Sveriges Television Aktiebolag Flyttjänster Stockholm

Flyttjänster Stockholm

Sveriges Radio Aktiebolag, STOCKHOLM

Sveriges Radio avser upphandla "Flyttjänster Stockholm" med diarienummer SR2216.

Upphandlingen är en samordnad upphandling mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Televison AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Sveriges Radio Förvaltnings AB (PS-bolagen). Sveriges Radio AB tecknar avtal men de övriga bolagen kommer att vara avropsberättigade.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SR2216