Sveriges Television Aktiebolag Fiberoptik och fiberkablage

Fiberoptik och fiberkablage

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Fiberoptik och fiberkablageLot nr.: 1

Delområde 1 Fiberoptik

Sändtagare för optiska och elektriska nätverksförbindelser, sk SFP’er.

Last tender date: 05/23/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Sveriges Television Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Delområde 2 Fiberkablage

Nätmateriel, som korskopplingskabel mm, för optiska nät, samt förbrukningsmateriel som rengöringsprodukter speciellt avsedda för underhåll och produktion av optiska förbindelser.

Last tender date: 05/23/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Sveriges Television Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

MALL - Svenska

PS-bolagen avser i denna upphandling att köpa in två olika produktgrupper:

Sändtagare för optiska och elektriska nätverksförbindelser, sk SFP’er.Nätmateriel, som korskopplingskabel mm, för optiska nät, samt förbrukningsmateriel som rengöringsprodukter speciellt avsedda för underhåll och produktion av optiska förbindelser.PS-bolagen förnyar och bygger kontinuerligt ut nätverksutrustning, både på kontor och i datahallar, och med detta arbete kommer ett behov att med korta ledtider ha tillgång till ett brett utbud av framförallt sändtagare och korskopplingskablage. Marknaden för nätverksutrustning ändras ständigt, vilket medför att PS-bolagen behöver leverantörer som följer med den tekniska utvecklingen och under hela avtalstiden kan erbjuda den senaste tekniken och support.

Upphandlingen är uppdelad i två (2) anbudsområden

Anbudsområde 1, FiberoptikAnbudsområde 2, FiberkablageFör mer information, se avsnitt 3 Kravspecifikation.

Last tender date: 05/23/2024 21:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Sveriges Television Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=17474&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 00:00:00

Duration contract end date : 05/30/2028 00:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

202401