Elkraft SRF 2026

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag, STOCKHOLM

Upphandlingen avser en samordnad upphandling av förnybar elkraft.

Upphandlingen omfattar energianskaffning och leverans av förnybar elkraft samt tillhörande elcertifikat med leveransstart 2026-01-01.

Deltagande myndigheter är:

- Sveriges Radio Förvaltnings AB

- Sveriges Television AB

- Sveriges Radio ABLot nr.: 1

EL 2026

Denna del ska besvaras av samtliga anbudsgivare.

Last tender date: 03/18/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10032

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10032&GoTo=TenderLot nr.: 2

Krav på anbudsgivare

Denna del ska besvara om anbudsgivare önskar lämna svar på avsnitt 3 Krav på anbudsgivare direkt i samband med anbudslämnandet. Del Egen försäkran (ESPD) ska då INTE besvaras. Beställaren REKOMMENDERAR att endast denna del väljs.

Last tender date: 03/18/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10032

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=10032&GoTo=Tender

Duration contract start date : 12/31/2025 23:00:00

Duration contract end date : 12/30/2028 23:00:00

Criteria definitions: Price: (se ffu)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23/222