Sveriges Television Aktiebolag Byggservice och mindre byggentreprenader NORD, MITT och SYD

Byggservice och mindre byggentreprenader NORD, MITT och SYD

Sveriges Radio Aktiebolag, STOCKHOLM

Beställaren har behov av att kontraktera en byggentreprenör för entreprenader som omsluter service-, underhålls-, till- och ombyggnadsarbeten inom beställa-rens lokaler runt om i Sverige i de olika områden NORD, SYD och MITT.

Anbud kan lämnas på ett eller flera av områdena.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SR2119