Sveriges Television Aktiebolag Återförsäljare av SAN, NAS och lagring samt tillhörande tjänster 2023

Återförsäljare av SAN, NAS och lagring samt tillhörande tjänster 2023

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Denna upphandling är en samordnad upphandling mellan Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR).

SVT och UR har en väl utvecklad IT-miljö där SAN, NAS och lagring ingår. Man handhar sin egen miljö med en egen drifts- och supportorganisation.

Då verksamheten är starkt beroende av en väl fungerande miljö är det viktigt att driftsorganisationen har tillgång till produkter för den löpande verksamheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23/16