Sveriges Television Aktiebolag Återförsäljare av printer med tillbehör, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster 2021

Återförsäljare av printer med tillbehör, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster 2021

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Denna upphandling är en samordnad upphandling mellan Sveriges Television (SVT) och Sveriges Utbildningsradio (UR).

PS-bolagen har ett löpande behov av printer, tillbehör, förbrukningsmaterial och tillhörande tjänster. Med printer avses multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning samt skrivare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/13