Sveriges Television Aktiebolag Återförsäljare av mobiltelefoner samt tillhörande tjänster 2021

Återförsäljare av mobiltelefoner samt tillhörande tjänster 2021

Sveriges Television Aktiebolag, STOCKHOLM

Denna upphandling är en samordnad upphandling mellan SVT, UR och SRF.

De produkter som efterfrågas är i första hand mobiltelefoner av hög kvalitet och funktion då dessa arbetsverktyg är en kritisk framgångsfaktor för PS-bolagens produktion

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

21/9