Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling marknadsintervjuer inflationsförväntningar

Upphandling marknadsintervjuer inflationsförväntningar

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken önskar upphandla utförande av marknadsintervjuer avseende inflationsförväntningar. Riksbanken behöver bilda sig en uppfattning om hur inflationen kan förväntas utvecklas i framtiden och få information om olika gruppers inflationsförväntningar. När förväntningar om den framtida prisutvecklingen analyseras är det av intresse att veta vad dessa är baserade på för antaganden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2024-00364