Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av system och tjänster för administration av Riksbankens personallån

Upphandling av system och tjänster för administration av Riksbankens personallån

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken har ca 120 anställda med en låneförmån. År 2016 upphörde förmånen varför inga nya lån tillkommer. Det handlar främst om bostadslån vilket indikerar en lång avvecklingstid.

Riksbanken har idag ett upphandlat avtal för administration av dessa lån men avtalet löper ut i september 2023 varför Riksbanken nu genomför en ny upphandling.

Syftet med upphandlingen är att finna en långsiktig partner till Riksbanken som självständigt kan sköta hela administrationen av samtliga personal lån.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-00992