Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av restaurangtjänster i personalmatsal och representationsmatsalar vid Sveriges riksbanks huvudkontor

Upphandling av restaurangtjänster i personalmatsal och representationsmatsalar vid Sveriges riksbanks huvudkontor

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken avser att upphandla restaurangtjänster vid Riksbankens huvudkontor. Matsalarna består av personalmatsal med i genomsnitt 200-225 gäster per arbetsdag före pandemin (färre under semesterperioden sommar-, jul- och påsktid) och i tre gästmatsalar för representation med interna och externa gäster. Riksbankens huvudkontor är beläget vid Brunkebergstorg i Stockholm. Lokalerna håller en hög säkerhetsnivå och är inte tillgängliga för allmänheten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-00197