Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av mediabevakningstjänster

Upphandling av mediabevakningstjänster

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken är i behov av att bevaka vad som publiceras om Riksbanken och dess verksamhetsområden i tryckt press, radio och TV, på webben och i sociala medier. Riksbanken har även behov av att få tillgång till länkar vad gäller webbaserad media och elektroniska kopior (pdf) av tryckta artiklar.

Upphandling avser omvärldsbevakning om ekonomi i allmänhet men om Riksbanken i synnerhet. Dessutom förmedling av material till det intressenter som har i uppdrag att analysera Riksbankens publicitet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-11-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-00944