Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av lagring av SWIFT-meddelande

Upphandling av lagring av SWIFT-meddelande

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken har behov av ett sökbart arkiv för SWIFT-meddelanden för den trafik som rör avveckling av Riksbankens finansiella transaktioner. Behovet rör främst tre områden:

• Historiskt behov från ett revisionsperspektiv inklusive lagkrav bokföring mm • Reservrutiner och kontinuitet • Informationssökning dagliga arbetet på enheten

Tjänsten ska inte kräva externa licenser och beroenden till. Vidare behöver riktighet och konfidentialitet säkerställas tekniskt på en nivå som håller dagens krav på IT säkerhet. Inloggningen ska stöda MFA (Mutli Factor Authenticattion. Installation och laddning av historiskt data ska ta en dag i arbetstid. Lösningen ska vara on-prem.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-00499