Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av konsultstöd för IT-säkerhet, informationssäkerhet och penetrationstester

Upphandling av konsultstöd för IT-säkerhet, informationssäkerhet och penetrationstester

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken arbetar löpande med att säkerställa en hög nivå avseende IT- och informationssäkerhet. För detta arbete har Riksbanken ett behov av konsultstöd för att komplettera interna resurser och för att tillföra expertkompetens inom vissa områden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2020-00483