Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av IT-säkerhetskonsulter för uppdrag inom Threat Intelligence

Upphandling av IT-säkerhetskonsulter för uppdrag inom Threat Intelligence

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Uppdraget avser framtagande av en riktad hotbildsanalys och skräddarsydda test-scenarion, i enhet TIBER-EU FRAMEWORK – How to implement the European framework for Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming.

Uppdraget genomförs i nära samråd med Riksbankens styrgrupp. Detta uppdrag faller inom ramarna för säkerhetsskyddad verksamhet varpå säkerhetsskyddsavtal kommer att tecknas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-09-14

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

AUTODnr 2023-01017