Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av IT-säkerhetskonsulter för uppdrag avseende Red Team Testning

Upphandling av IT-säkerhetskonsulter för uppdrag avseende Red Team Testning

Sveriges Riksbank, Stockholm

Upphandling av IT-säkerhetskonsulter för uppdrag avseende

Red Team Testning. Riksbanken har beslutat att anta ramverket TIBER-EU och har

även utvecklat och publicerat riktlinjer för den svenska nationella anpassningen,

TIBER-SE. Eftersom Riksbanken tillhandahåller en central funktion i det svenska

finansiella systemet utgör Riksbanken en av de aktörer som ska genomgå ovan

nämnda tester

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-12-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-01294