Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av elkraft

Upphandling av elkraft

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Denna upphandling syftar till att över tid säkerställa leverans av förnybar elkraft samt tillhörande el-certifikat till Riksbankens anläggningar och lokaler. Uppdraget ska om möjligt starta 1 oktober 2023, eller så snart som möjligt därefter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-00805