Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av byggservice samt tekniska konsulter

Upphandling av byggservice samt tekniska konsulter

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Denna upphandling omfattar ramavtal inom byggservice med avrop av byggnadsarbeten såsom reparations- och underhållsarbeten samt ombyggnader inom Riksbankens fastigheter och hyrda lokaler. Utöver ovanstående omfattar upphandlingen tekniska konsulttjänster. Tekniska konsulttjänster inom främst följande områden: förstudie, förslagshandling, projektering och produktionsskede samt besiktningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-00370