Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av bank- och finanskonsulter

Upphandling av bank- och finanskonsulter

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken är i behov av att avropa bank- och finanskonsulter. Behovet finns inom flera områden såsom projektledning, verksamhetsutveckling och verksamhetsnära frågor inom bland annat betalningsinfrastruktur och finansiella standarder. I uppdragen ingår att leda och samordna arbetet i olika implementeringsprojekt och förstudier inom betalningar och finansiell infrastruktur samt utföra fördjupade analyser inom området.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-00731