Sveriges Riksbanks upphandlingar Upphandling av arkitekttjänster

Upphandling av arkitekttjänster

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Upphandlingen avser uppdrag av varierande storlek och rör bl a ombyggnationer, nybyggnationer, inom kulturhistoriskt värdefull miljö samt övriga typer av fastigheter.

Uppdraget innebär att inneha befattningar enligt nedan

-Uppdragsansvarig

- Arkitekt husbyggnad

- Biträdande Arkitekt husbyggnad

- Tillgänglighetssakkunnig

- Byggnadsingenjör/AMA-redaktör

- Antikvariskt sakkunnig

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-00653