Tekniska Konsulter

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Upphandlingen avser ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek.

Samtliga avrop kommer vara uppdrag inom ombyggnationer, nybyggnationer, mindre hyresgästanpassningar och tillbyggnader inom hela Beställarens fastighetsbestånd

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2024-00274