Sveriges Riksbanks upphandlingar Riksbankens upphandling av hantering av företagsavfall HK Brunkebergstorg

Riksbankens upphandling av hantering av företagsavfall HK Brunkebergstorg

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Syftet med denna upphandling av avfallstjänster är att teckna ett avtal med en leverantör avseende hämtning, hantering, tömning, bortforsling och återvinning av företagsavfall, papper och wellpapp inklusive i förekommande fall tillhandahållande av för ändamålet lämpliga kärl.

Hantering av hushållssopor, mat- och restaurangavfall och elektronikavfall ingår inte i upphandlingen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-03

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2021-00995