Sveriges Riksbanks upphandlingar RFI, tjänst för ny nyhetsdistribution

RFI, tjänst för ny nyhetsdistribution

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Syftet med denna RFI är att undersöka marknaden och få en bild av vilka potentiella leverantörer som finns som kan leverera efterfrågad tjänst, givet angivna krav. Därtill vill vi säkerställa att Riksbanken ställer rimliga, tydliga och proportionerliga krav. Intresserade anbudsgivare har nu chansen att kommentera kraven och återkomma med synpunkter och rekommendationer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2022-00966