Sveriges Riksbanks upphandlingar RFI för förstudie i Riksbankens e-kronaprojekt

RFI för förstudie i Riksbankens e-kronaprojekt

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Syftet med RFI:n är att Riksbanken inför en eventuell framtida upphandling av ett e-kronasystem ska bredda sin förståelse för vilka potentiella lösningar som finns på marknaden idag.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2022-00329