Sveriges Riksbanks upphandlingar Revisor till riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion

Revisor till riksbanksfullmäktiges revisionsfunktion

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Uppdraget innebär att utföra granskningar av Riksbankens verksamhet. Uppskattningsvis uppgår arbetsinsatsen till beräknat 250 timmar per år.

Det är av stor vikt att fullmäktiges revisorer har en oberoende ställning. Det är av stor vikt att det inte riskerar att föreligga någon intressekonflikt gentemot andra uppdrag i Riksbanken. Det krävs därför att den byrå som åtar sig REV-uppdraget, gör en risk- och oberoendeanalys om ytterligare uppdrag på Riksbanken skulle bli aktuellt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-00312