Sveriges Riksbanks upphandlingar Request for Information (RFI) avseende arkitekttjänster

Request for Information (RFI) avseende arkitekttjänster

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken står inför större ombyggnader av vårt huvudkontor i Stockholm, samt att att vi har behov av ombyggnationer mm avseende andra byggnader som vi förfogar över. Som en del av vårt förstudiearbete inför kommande upphandling skickar vi ut en RFI. Vi vill gärna ha svar på några frågor för att möjliggöra en så ändamålsenlig projekteringsorganisation.

En RFI rörande arkitekttjänster.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-04-26)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2023