Sveriges Riksbanks upphandlingar Request for information, RFI, Administration av Riksbankens personallån

Request for information, RFI, Administration av Riksbankens personallån

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Syftet med denna RFI, är att undersöka marknaden och få en bild av vilka potentiella leverantörer som kan leverera efterfrågad tjänst för administration av Riksbankens personallån. Därtill vill vi säkerställa att Riksbanken inte ställer orimliga, otydliga eller oproportionerliga krav. Intresserade anbudsgivare har nu chansen att gå igenom innehållet och återkomma med synpunkter och rekommendationer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2022-00992