Sveriges Riksbanks upphandlingar Ramavtalsupphandling om tekniska konsulter

Ramavtalsupphandling om tekniska konsulter

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Upphandlingen avser ramavtal avseende Tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2023-00980