Sveriges Riksbanks upphandlingar Ramavtal om projekt- och byggledning

Ramavtal om projekt- och byggledning

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Upphandlingen avser ramavtal avseende projekt- och byggledningstjänster för utförande av uppdrag av varierande storlek. Beställaren förbinder sig inte till särskild volym. Ramavtal avses att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer