Sveriges Riksbanks upphandlingar Ramavtal för Styr & regler arbeten

Ramavtal för Styr & regler arbeten

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Denna upphandling avser ett ramavtal för styr- och reglerarbeten inom Riksbankens ägda och inhyrda fastigheter. Befintlig styr- och övervaksinstallationer underhålls tills det att Riksbanken avser byta ut hela den befintliga styr- och övervakningsanläggningen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-07-12)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2023-01073