Presentkort

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Presentkort.

Upphandlingen kommer att resultera i ett ramavtal där alla statliga myndigheter och ett antal andra upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av presentkort. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 160 miljoner SEK under dess löptid om 48 månader. Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till två (2) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Tilldelning av kontrakt sker enligt rangordning.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2023-04-24, om upphandlingen inte blir föremål för överprövning.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår.

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2023-03-03.

Tilldelningsbeslut beräknas fattas under första kvartalet 2023.

Se kort beskrivning ovan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-7920-2022