Licenspartner

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken söker en strategisk licenspartner och levererar de programvaror och licenser Riksbanken har behov av. I den

strategiska licenspartnerns uppdrag ligger bl.a. att ansvara för fakturering, information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support och uppgraderingsrätter samt i övrigt att agera som en strategisk partner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-01016