Kontorspapper 2021

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Kontorspapper.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 80 000 000 SEK exklusive moms. Under förutsättning att Ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade omsättningen per anbudsområde: Anbudsområde A 25 procent dvs. 20 000 000 SEK, Anbudsområde B 75 procent dvs. 60 000 000 SEK.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2022-12-13 och löper under en period av högst 48 månader.

Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till fem (5) Ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår.

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2022-11-25 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas fattas under fjärde kvartalet 2022.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av Kontorspapper.

Upphandlingen omfattar följande pappersprodukter:

Vitt kopieringspapper

Papper för fyrfärgskopiering motsvarande 4CC

Färgat papper (svag/mellansvag nyans i färgerna gul, blå, grön, rosa samt i röd nyans)

Arkivbeständigt papper

Åldringsbeständigt papper

Papper för offsettryck

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 80 000 000 SEK exklusive moms. Under förutsättning att Ramavtalen tecknas enligt plan är fördelning av den uppskattade omsättningen per anbudsområde: Anbudsområde A 25 procent dvs. 20 000 000 SEK, Anbudsområde B 75 procent dvs. 60 000 000 SEK.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2022-12-13 och löper under en period av högst 48 månader.

Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till fem (5) Ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår. Enstaka ord i anbudet kan vara på engelska, danska eller norska. Vad gäller CV, produktbeskrivningar, certifikat och jämförbara handlingar kan enstaka meningar vara på engelska, danska eller norska.

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2022-11-25 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas fattas under fjärde kvartalet 2022.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.2-10936-2021