Sveriges Riksbanks upphandlingar Konsult upphandlingsstöd till e-kronaprojekt

Konsult upphandlingsstöd till e-kronaprojekt

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken avser upphandla stöd för att förbereda och genomföra arbetet avseende eventuell upphandling av den utgivningsbara e-kronan.

Uppdraget innebär att förbereda, planera, leda och följa upp arbetet i projektet avseende val av verksamhetsform, upphandlingsstrategi, kravspecifikation och förberedelse och genomförande för eventuell upphandling för den utgivningsbara e-kronan. I uppdraget ingår även att ha en aktiv roll avseende t ex utformning av underlag, analyser och presentationer.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2021-00597