Juridiska tjänster

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Riksbanken har i sin organisation jurister som ansvarar för den juridiska sakkompetensen inom Riksbanken. De juridiska frågor Riksbanken hanterar är omfattande varför de från tid till annan, särskilt under perioder med särskild arbetsanhopning, kan behöva anlita extern juridisk kompetens. Det kan också förekomma att Riksbanken behöver tillgodose behov av speciell kompetens i vissa juridiska frågor. Den aktuella upphandlingen syftar till att tillgodose sådana behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2024-00644