Sveriges Riksbanks upphandlingar Förvaltning och utveckling av identitetshanteringssystem

Förvaltning och utveckling av identitetshanteringssystem

Sveriges Riksbank, STOCKHOLM

Denna upphandling syftar till att över tid säkerställa tillgång till konsultstöd för professionell utveckling och god förvaltning av Riksbankens identitetshanteringssystem. Därutöver att säkerställa flexibilitet att avropa fler eller färre resurser vid ändrade behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

DNR 2024-00389