Sveriges Riksbanks upphandlingar Bevaknings- och larmcentraltjänster 2021

Bevaknings- och larmcentraltjänster 2021

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandlingen avser ett ramavtal där alla statliga myndigheter och ett antal andra upphandlande myndigheter kommer att kunna tillgodose sina behov av bevaknings- och larmcentraltjänster. Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder SEK exklusive moms under dess totala löptid om 48 månader. Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till 12 ramavtalsleverantörer per anbudsområde (21 län) under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Tilldelning av kontrakt sker efter förnyad konkurrensutsättning.

Vissa tjänster är obligatoriska för anbudsgivaren att tillhandahålla medan andra är ej obligatoriska. De tjänster som är obligatoriska att offerera är ronderande- och stationär bevakning samt larmutryckning. Ramavtalet beräknas träda i kraft 2023-04-01, om upphandlingen inte blir föremål för överprövning.

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2022-12-21 23:59. Tilldelningsbeslut beräknas fattas under första kvartalet 2023.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbud i upphandlingen av bevaknings- och larmcentraltjänster.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på ramavtalet till totalt 1,3 miljarder SEK exklusive moms under dess totala löptid om 48 månader. Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till 12 ramavtalsleverantörer per anbudsområde (län) under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Tilldelning av kontrakt sker efter förnyad konkurrensutsättning.

Vissa tjänster är obligatoriska för anbudsgivaren att tillhandahålla medan andra är ej obligatoriska att tillhandahålla. De tjänster som är obligatoriska att offerera är ronderande- och stationär bevakning samt larmutryckning.

Upphandlingen av Tjänsterna är uppdelad i 21 anbudsområden (län, A-U) förutom för Larmcentraltjänster som är rikstäckande.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2023-04-01, om upphandlingen inte blir föremål för överprövning, och löper därefter under en period av högst 48 månader.

Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till tolv (12) Ramavtalsleverantörer per län.

Sista tidpunkt för att lämna anbud är 2022-12-21 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas fattas under första kvartalet 2023.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-2611-2022