Sveriges Riksbanks upphandlingar Betalkort och resekonto

Betalkort och resekonto

RIKSGÄLDSKONTORET, Stockholm

Riksgäldskontoret (fortsättningsvis Riksgälden) inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende betalkort- och resekontotjänst för statliga myndigheter, affärsverk och Sveriges Riksbank.

Upphandlingens omfattning och Riksgäldens krav framgår av detta upphandlingsdokument, som består av denna inledande textdel samt ett antal bilagor. Anbudet ska vara baserat på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet.

Riksgälden har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör för betalkort

(3 betalkorttjänster) och en leverantör för resekontotjänst. Detta utesluter inte att en leverantör levererar båda tjänsterna.

Nuvarande ramavtal (fortsättningsvis kallat 2017 års ramavtal) för betalkort- och resekontotjänst gäller till och med den 31 augusti 2021. Avropsavtal under 2017 års ramavtal kan vara giltiga som längst i fyra (4) månader efter ramavtalets utgång, med andra ord till och med den 31 december 2021.

Riksgäldskontoret (fortsättningsvis Riksgälden) inbjuder härmed till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende betalkort- och resekontotjänst för statliga myndigheter, affärsverk och Sveriges Riksbank.

Upphandlingens omfattning och Riksgäldens krav framgår av detta upphandlingsdokument, som består av denna inledande textdel samt ett antal bilagor. Anbudet ska vara baserat på de förutsättningar som anges i upphandlingsdokumentet.

Riksgälden har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör för betalkort

(3 betalkorttjänster) och en leverantör för resekontotjänst. Detta utesluter inte att en leverantör levererar båda tjänsterna.

Nuvarande ramavtal (fortsättningsvis kallat 2017 års ramavtal) för betalkort- och resekontotjänster gäller till och med den 31 augusti 2021. Avropsavtal under 2017 års ramavtal kan vara giltiga som längst i fyra (4) månader efter ramavtalets utgång, med andra ord till och med den 31 december 2021.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

RG 2020/604