Svenska Institutet Webbanalys, webbteknik, webbdesign, tjänstedesign

Webbanalys, webbteknik, webbdesign, tjänstedesign

Svenska Institutet, STOCKHOLM

Allmänt

Svenska institutet (SI) inbjuder er att ansöka om att lämna anbud i upphandlingen av webbanalys, webbteknik, webbdesign, facilitering av innovation & tjänstedesign (dnr 22363/2019) för SI:s verksamhet.

Syfte och bakgrund

SI är en statlig myndighet som har i uppdrag att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Vi arbetar med strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att skapa samarbeten och långsiktiga relationer med andra länder.

Vi ansvarar för Sveriges officiella digitala kanaler på flera språk, sweden.se (engelska), ar.sweden.se (arabiska), ru.sweden.se (ryska) och sweden.cn (kinesiska) med tillhörande sociala mediekanaler. I våra digitala kanaler når vi miljontals människor världen över varje månad och kommunicerar med personer som är intresserade av vårt land och viktiga frågor såsom hållbarhet, jämställdhet och innovation.

SI har även i uppdrag att verka för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i utvecklingsländer. Det gör vi genom att arbeta med och stärka talanger, experter och beslutsfattare genom exempelvis ledarskapsutbildningar, utbildningsstipendier och andra ekonomiska bidrag. Dessa relationer resulterar i internationella nätverk som är viktiga för Sverige.

SI ansvarar för att analysera och rapportera om bilden av Sverige i utlandet och presenterar årligen ett flertal Sverigebildsstudier.

För ytterligare information om SI:s digitala portfölj se Bilaga 1: Lista över plattformar och webbplatser.

För mer information om SI, se www.si.se

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-06-09)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2019-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

22363/2019