Svenska Institutet Mediebevakning och analys

Mediebevakning och analys

Svenska Institutet, STOCKHOLM

Svenska institutet (SI) inbjuder er att inkomma med en ansökan om deltagande i upphandling av Mediebevakning och analys för SI. Upphandlingen genomförs i ett urvalsförfarande, vilket innebär att upphandlingen sker i ett två-stegsförfarande.

SI är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. Antalet anställda är ca 140 personer varav ca 20 i Paris. Mer information om oss finns på hemsidan www.si.se

SI arbetar med omvärldsbevakning på olika sätt. Ett av dessa är att bevaka vad som sägs om SI i svensk och internationell media. Ett verktyg för mediebevakning hjälper oss bland att analysera vad som skrivs om Sverigebilden och hur SI uppfattas i olika frågor. Denna information ingår som underlag i årsrapporten som lämnas till Utrikesdepartementet. Syftet med en heltäckande mediebevakning är att vi ska förstå hur vi kan arbeta proaktivt för att nå ut och bli ännu mer relevanta för våra målgrupper. För att tillgodose SI:s behov har därför identifierats tjänst för Mediebevakning och analys. SI kommer även att genomföra en separat upphandling av ”Social listening Tool”.

Utifrån den verksamhet och de behov som SI har för tjänster inom mediebevakning och analys uppskattas det totala behovet understiga tröskelvärdet om ca 1,3 mkr. Inga garantier för mer exakta volymer kan dock lämnas.

För den upphandlade analystjänsten kommer avtal att tecknas med en leverantör som avses vara minst två år. SI avser även att ha option för att möjliggöra förlängning av avtalet med tolvmånadersperioder dock längst upp till totalt 5 år.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-01-15)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2019-12-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

23448/2019