Svenska Institutet Internationell programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande

Internationell programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande

Svenska Institutet, Johanneshov

Denna upphandling omfattar konsultstöd för SI:s planerade internationella programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande.

I upphandlingen kommer program för 2024 ingå för vardera anbudsområde.

Upphandlingen är uppdelad i två delområden.

1. Programverksamhet inom entreprenörskap

2. Programverksamhet inom hållbart företagande

Svenska institutet avser att teckna ramavtal med tre leverantörer per delområde.

Denna upphandling omfattar konsultstöd för SI:s planerade internationella programverksamhet för näringslivet inom entreprenörskap och hållbart företagande.

Upphandlingen är uppdelad i två delområden.

Delområde 1 – Programverksamhet inom entreprenörskap

Delområdet omfattar konsultstöd för internationell programverksamhet för entreprenörer. SI:s arbete inom området entreprenörskap kan även komma att breddas till att omfatta andra närliggande aktiviteter. Ett program planeras att starta under 2024 och ingår i den här upphandlingen.

Delområde 2 – Programverksamhet inom hållbart företagande.

Delområdet omfattar konsultstöd för internationell programverksamhet för ledare inom näringslivet som arbetar för utvecklingen av ett ekologiskt och socialt hållbart näringsliv och samhälle.

Programverksamheten fokuserar på förändringsledning och hållbart företagande.

Ett program planeras att starta under 2024 och ingår i den här upphandlingen.

Svenska institutet avser att teckna ramavtal med tre leverantörer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

00986/2023